Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу: ID картка (або свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);
  • ідентифікаційний код;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);
  • особи, які вступають на спеціалізації: «Спів», «Народні інструменти» (бандура), «Хорове диригування» подають медичну довідку про стан голосового апарата від лікаря-фоніатра.

Окрім того додаються:

  • папка на зав’язках;
  • фото 3х4 — 6 штук;
  • 2 конверти.